Sigeo Shinohara(Shinohara Enka)

Works

Photo by Kiminari Onozato
MieshinKikusakiKouro
Photo by Kiminari Onozato
NoborikibaSunflower