Takeshi Mori(Mori Enka Factory)

Works

Photo by Kiminari Onozato
YeshinNisikiKanmuriGiku