Eiichi Koizumi(Niigata Enka Industry)

Works

Photo by Kiminari Onozato
MieshinHenkagiku
Photo by Kiminari Onozato
Night view of Matsushima