Masanori Honda(Katakai Enka Industry)

Works

Photo by Kiminari Onozato
GinshinLemonTenmetsuHanaGoromo
Photo by Kiminari Onozato
BenisenrinRyokukoukyoku・aosenriBenikoukyoku