Akio Aoki(Beniya Aoki Enka)

Works

Photo by Kiminari Onozato
YoeshinHenkagiku